LIÊN HỆ

bạn có thể tìm thấy chúng tôi ở đâu?

Chúng tôi sẽ rất vui nếu bạn dành thời gian ghé thăm cửa hàng Cash & Carry của chúng tôi. Công ty cung cấp các sản phẩm đồ khô, bánh kẹo và sản phẩm đông lạnh tại địa chỉ Jana Želivského 2407/2, Praha 3 - Žižkov. 

Đến LINSAN đi từ đường chính vào bạn sẽ nhìn thấy hai lối, lối trái đi lên trên, bạn đi theo lối bên phải, đi xuống tiếp một đoạn khoảng 200 mét, bên trái bạn sẽ nhìn thấy tòa nhà màu vàng với biển hiệu của công ty chúng tôi LINSAN s.r.o Cash & Carry

thông tin: +420 800 100 148
điện thoại: +420 775 388 888

Liên lạc với chúng tôi